Utworzenie spółki z o.o.

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może sprawiać ogromne trudności potencjalnym przedsiębiorcom. Procedura ewidencyjna wymaga bowiem uzupełnienia licznych wniosków i formularzy oraz złożenia ich do należytych urzędów. Przez formalności te utworzenie spółki z o.o. zająć może nawet kilka tygodni. Co więcej bardzo często dochodzi do braków w dokumentacji, co jeszcze bardziej wydłuża rejestrację. Na szczęście istnieje łatwy sposób na pominięcie tych niedogodności. Jest nim zakup gotowej spółki.

Gotowa spółka stanowi podmiot gospodarczy, który pełną rejestrację ma już za sobą w związku z czym jest gotowy by natychmiast poprowadzić pod sobą działalność na rynku. Dysponuje numerami NIP, KRS i REGON, kapitałem zakładowym oraz umową sporządzoną w formie aktu notarialnego.

Kupując spółkę, działalność pod nią możesz poprowadzić już w zaledwie jedną dobę. Twoje obowiązki ograniczają się bowiem wyłącznie do przekazania firmie odpowiednich danych, wniesienia wkładu na pokrycie kapitału zakładowego oraz podpisania umowy spółki w obecności notariusza.