Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z o.o. stanowi obecnie najkorzystniejszą formę prawną do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak jej utworzenie wielu osobom może sprawiać trudność. Stąd też zamiast dokonywania tego procesu samodzielnie, warto wybrać inne rozwiązania jakimi są na przykład możliwość zakupu gotowej spółki z o.o.

Dokonując zakupu gotowej spółki z o.o. lub zlecając to zadanie wyspecjalizowanym firmom omija się całą procedurę rejestracyjną. Zadania te przejmuje firma, której zleci się to zadanie. To ona tworzy umowę spółki w formie aktu notarialnego. Jest to obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, który powoduje, że na tym etapie zakładania spółki należy udać się do notariusza i opłacić taksę notarialną, której wysokość ustala się od wysokości kapitału początkowego. Jeżeli umowa spółki jest gotowa, a kapitał początkowy zebrany trzeba udać się do właściwego dla siedziby spółki sądu rejestrowego i dokonać w nim rejestracji przedsiębiorstwa w KRS. W celu rejestracji firmy składa się wniosek o wpis wraz z odpowiednimi załącznikami oraz uiszcza się opłaty sądowe z wpis oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym.

Opisany proces rejestracyjny wydawać się może prosty, jednak w rzeczywistości nie jest tak łatwo. Stąd też należy dobrze zastanowić się nad korzystniejszymi rozwiązaniami, które umożliwiają rozpoczęcie działalności w formie spółki z o.o.