VAT dla firmy w 2017

Od 1 stycznia 2017 roku w Polsce obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące rejestracji oraz wyrejestrowaniu podmiotów w rejestrze VAT. Ma to na celu lepszą weryfikację podmiotów zgłaszających się do rejestru VAT. Zmiana przepisów ma wpłynąć na zmniejszenie oszustw na tle podatkowym.

Wprowadzona zostanie kaucja rejestracyjna. Jej opłata będzie warunkiem koniecznym, aby firma mogła zostać zarejestrowana jako podatnik VAT. Będzie dotyczyć przedsiębiorców, co do których istnieje ryzyko wystąpienia zaległości podatkowych. O ryzyku jak i o wysokości kaucji będzie decydować naczelnik Urzędu Skarbowego. Ma ona mieć funkcję zabezpieczającą – w przypadku wystąpienia zaległości będzie mieć za zadanie je pokryć. Po roku od jej wpłacenia będzie zwracana przedsiębiorcy w całości lub części. Możliwa także będzie odmowa wpisu do rejestru VAT.

Jesteś zainteresowany rejestracją spółki? Zapraszamy serdecznie do kontaktu. Zajmujemy się zakładaniem spółek. Posiadamy niezbędne doświadczenie do sprawnej rejestracji działalności.