W jaki sposób zarejestrować spółkę z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najczęściej wybieranych form do prowadzenia działalności gospodarczej. Istnieją aż trzy sposoby jej założenia. Są to:
– samodzielna rejestracja w tradycyjny sposób,
– rejestracja internetowa,
– złożenie zlecenia założenia spółki.

Samodzielna rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym polega na złożeniu w sądzie właściwym dla siedziby spółki, prowadzącym wydział KRS wniosku o wpis wraz z wymaganymi załącznikami takimi jak np. odpis aktu umowy spółki czy oświadczenie o zebraniu kapitału początkowego. Należy także pokryć opłaty sądowe jakie wiążą się z dokonaniem wpisu. Są to opłaty za wpis do Rejestru Przedsiębiorców oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Rejestracji spółki z o.o. można dokonać również za pomocą Internetu korzystając z platformy przegotowanej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Po założeniu konta na tej stronie można przystąpić do rejestracji spółki online. Korzystając z tej metody nie trzeba udawać się do notariusza, gdyż umowa jest generowana i sporządzana w systemie elektronicznym. Zaletą tej metody oprócz wygody i zaoszczędzenie czasu jest mniejsza opłata za wpis do rejestru.

Rejestrację spółki z o.o. można również zlecić wyspecjalizowanym w tym zakresie firmom. Rozwiązanie to jest bardzo wygodne dla osób rozpoczynających prowadzenie własnego biznesu. Pozwala uniknąć samodzielnego procesu rejestracji i skupić się na ważniejszych sprawach, które wiążą się z rozpoczęciem działalności gospodarczej.