W jaki sposób zawiesza się spółkę?

W jaki sposób zawiesza się spółkę? To proste spółka z o.o. powinna bowiem:
– podjąć uchwałę o przedmiocie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
– złożyć we właściwym sądzie rejestrowym wniosek KRS-Z62,
– powiadomić Urząd Skarbowy,
– wyrejestrować wspólnika z ZUS i z ubezpieczeń.

Uchwałę w przedmiocie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podejmuje zarząd spółki bezwzględną większością głosów, chyba że umowa spółki zawiera inne postanowienia w tej kwestii.

Następnie za pomocą formularza KRS-Z62 spółka składa do sądu informację o zawieszeniu wykonywania działalności, zaznaczając w nim datę zawieszenia. Wniosek o wpis informuje o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej składa się w sądzie rejestrowym właściwym miejscowo ze względu na siedzibę spółki.

W ciągu 7 dni od zgłoszenia do KRS spółka ma także obowiązek pisemnie poinformować o fakcie zawieszenia działalności naczelnika Urzędu Skarbowego.