Warunki powstania spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to ciągle jedna z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Potencjalni przedsiębiorcy często wybierają ją ze względu właśnie na ograniczoną odpowiedzialność wspólników. W tym rodzaju spółki, to sama spółka odpowiada za zobowiązania wobec osób trzecich. Wspólnicy odpowiadają tylko do wysokości sumy określonej w umowie.

Umowa spółki z o.o. musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Bez wątpienia stanowi ona najważniejszy dokument w nowo powstałej jednostce, gdyż reguluje wszelkie zasady i struktury jej działania. Kolejnym niezbędnym krokiem w celu powstania spółki, jest rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Dokonuje się tego za pomocą odpowiednio wypełnionego wniosku (KRS-W3) i kilku formularzy. Za ogłoszenie spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym trzeba się liczyć z opłatą wysokości 500 zł. Działalność należy zgłosić również w urzędach takich jak:

  • Urząd Skarbowy,
  • Urząd Statystyczny,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

Jak widać proces powstawania spółki nie jest łatwy, dlatego warto skorzystać z fachowej pomocy. Skontaktuj się z naszymi specjalistami i poznaj szczegóły naszej oferty.