Warunki założenia spółki

Założenie spółki jest zależne od warunków jakie należy spełnić, aby mogła ona powstać. Dlatego przed założeniem własnego przedsiębiorstwa w formie spółki należy dokładnie zapoznać się z przepisami, które je regulują. Przepisy te można znaleźć w Kodeksie Spółek Handlowych lub Kodeksie Cywilnym, w zależności od tego czy planujemy założyć spółkę cywilną czy handlową.

Najczęściej wybieraną spółką przez przedsiębiorców jest spółka z o.o. Warto więc przeanalizować warunki jakie trzeba spełnić, aby ją założyć. Po pierwsze należy spisać umowę spółki. Dokument ten musi mieć formę aktu notarialnego. Kolejnym ważnym warunkiem jest kapitał początkowy. Aby spółka mogła mieć możliwość wykonywania czynności prawnych czyli otrzymać osobowość prawną musi zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Założenie spółki można zlecić wyspecjalizowanym w tym firmom, takim jak My. Przejmą one wszelkie czynności związane z założeniem przedsiębiorstwa, wyręczając właściciela z tego zadania. Zapraszamy do kontaktu, zapoznania się z naszą ofertą oraz podjęcia współpracy.