Wprowadzanie zmian w umowie spółki

Umowa spółki stanowi podstawę jej funkcjonowania, gdyż zapisy w niej zamieszczone podczas sporządzania regulują najważniejsze sprawy dotyczące spółki czyli na przykład jej siedzibę, rodzaj działalności czy zasady funkcjonowania organów spółki. Treść umowy może być wielokrotnie zmieniana. Jednak w przypadku umów, które zostały sporządzone w formie aktu notarialnego obowiązuje procedura dokonania tej czynności.

Wprowadzenie zmian w umowie spółki oprócz sporządzenia notarialnego protokołu i dokonania aktualizacji zmian w KRS wymaga od wspólników wydania uchwały, która dopuszcza dokonanie zmiany treści umowy i postanowień w niej zawartych. Jeżeli procedura ta zostanie dokonana według zasad dotyczących danej spółki, należy udać się do notariusza, który sporządza protokół. Wiąże się to oczywiście pewnymi kosztami. Następnie jeżeli zmiany podlegają aktualizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym należy je jak najszybciej dokonać.

Wprowadzenie zmian w umowie spółki wymaga poświęcenia czasu oraz zaangażowania. Ponieważ procedura ta jest również bardzo trudna i skomplikowana warto zdecydować się na pomoc ze strony specjalistów z tej dziedziny. W tym celu wystarczy skontaktować się z naszą firmą.