Wspólnicy w spółce z o.o.

Wspólnicy w spółce z o.o.
Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością może założyć zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna (przykładowo inna spółka). Atutem sp. z o.o. jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Podczas zakładania spółki pamiętać należy, że jednoosobowa działalność nie może zostać powołana przez inny podmiot gospodarczy, prowadzony również przez jedną osobę.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wyróżnić możemy organy takie jak:
– zgromadzenie wspólników, które stanowi najgłówniejszy organ w firmie.
– zarząd, który powołuje i odwołuje wyżej wspomniane zgromadzenie wspólników. w kwestii zadań zarządu leży reprezentacja i zajmowanie się sprawami spółki.
– radę nadzorczą lub komisję rewizyjną, których obecność jest obowiązkowa w wypadku, gdy: liczba wspólników jest wyższa niż 25; kapitał przewyższa 500 000 zł; spółka powstała ze Skarbu Państwa.

Masz jakieś pytania lub chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o wspólnikach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Skontaktuj się z nami, a specjaliści udzielą Ci wszelkich odpowiedzi.