Wykaz dokumentów do rejestracja spółki komandytowej

Jeżeli zdecydowałeś się rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej, powinieneś zapoznać się z dokumentami, których dostarczenie jest niezbędne w celu rejestracji spółki.

Po sporządzeniu umowy spółki (w formie aktu notarialnego!), należy przystąpić do rejestracji spółki w Krajowym rejestrze Sądowym. W celu spełnienia tego zadania, należy złożyć odpowiednio wypełniony wniosek i formularze KRS. Podstawowym wnioskiem jest druk KRS-W1, ale oprócz niego konieczne jest dołączenie:

  • KRS-WC,
  • KRS-WK (wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki),
  • KRS-WM (przedmiot działalności spółki).

Do formularzy dołączyć jeszcze :

  • umowę spółki (wypis z aktu notarialnego),
  • wykaz wspólników (i ich adresy),
  • dowód uiszczenia opłaty sadowej i opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Warto podkreślić, że wniosek o wpis spółki do KRS może zostać podpisany tylko przez jednego ze wspólników (niekoniecznie wszystkich). Potrzebujesz więcej informacji odnośnie rejestracji spółki komandytowej? Skontaktuj się z naszymi specjalistami i poznaj szczegóły.