Wykaz dokumentów do rejestracji spółki z o.o.

Zdecydowałeś się założyć własną firmę, tylko nie wiesz jakie dokumenty wymagane są podczas procesu rejestracji?

Zebranie kompletu dokumentacji, koniecznie prawidłowo uzupełnionej, jest gwarantem, że wbrew powszechnie panującej opinii, proces rejestracji przebiegnie niezwykle sprawnie i bezproblemowo.

Poniżej przedstawiony zostanie wykaz dokumentów do rejestracji spółki z o.o..

  • złożona w dwóch egzemplarzach umowa spółki (koniecznie w formie aktu notarialnego!),
  • lista członków zarządu (z ich nazwiskami i adresami),
  • lista wspólników,
  • liczba udziałów wraz z ich wartością nominalną,
  • zgłoszenie podatnika ZUS,
  • oświadczenie członków zarządu o wniesieniu kapitału zakładowego,
  • dokument potwierdzający uiszczenie opłaty sądowej i opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
  • formularz RG-1 (w celu nadanie numeru REGON),
  • formularz NIP-2,
  • umowa potwierdzająca prawo do korzystania z lokalu będącego siedzibą spółki.

Warto pamiętać, że wszelkie dokumenty złożone muszą być w oryginałach lub notarialnie potwierdzonych odpisach. Pominięcie któregokolwiek z wymienionych dokumentów spowoduje konieczność powtórzenia całego procesu rejestracyjnego od początku.

Skontaktuj się z nami i poznaj więcej szczegółów związanych z wykazem dokumentów do rejestracji spółki z o.o..