Zakładanie Prostej Spółki Akcyjnej online

Istnieją dwa sposoby na założenie prostej spółki akcyjnej:
– w formie aktu notarialnego lub
– przy wykorzystaniu wzorca umowy tj. poprzez wypełnienie formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenie umowy podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

W pierwszej kolejności wspólnicy dążący do założenia prostej spółki akcyjnej będą musieli zawrzeć umowę spółki. Wymagane jest zachowanie dla niej formy aktu notarialnego, jednak jeśli żaden z wkładów wnoszonych do spółki nie jest prawem zbywalnym istnieje możliwość zawarcia jej przy pomocy wzorca umowy.

Od dnia 1 marca 2020 r. nie tylko będziemy mogli stworzyć Prostą Spółkę Akcyjną. Zmianie ulegnie również sposób składania wniosków w rejestrze przedsiębiorców. Od tej daty wszystkie wnioski kierowane do sądu rejestrowego należy wnosić wyłącznie przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.

Tym samym składając wniosek do sądu rejestrowego za pośrednictwem systemu, niezbędne załączniki do wniosku udostępniane będą w systemie teleinformatycznym w formie formularza.