Zakładanie sp z o.o. krok po kroku

Zakładanie spółki z o.o. to proces kilkuetapowy. Należy zadbać o sporządzenie umowy, wypełnienie wniosków rejestracyjnych czy uiszczenie opłaty w sądzie rejestrowanym. W zależności od tego w jakim trybie rejestrowany jest podmiot gospodarczy, proces ten przebiega troszkę inaczej. Zawiera jednak wszystkie wymagane do rejestracji spółki elementy, które przeprowadza się w inny sposób.

Zakładanie spółki z o.o. krok po kroku w przypadku rejestracji spółki w trybie tradycyjnym rozpoczyna się od sporządzanie umowy spółki, którą należy sporządzić u notariusza, by miała odpowiednią formę. Następnie z nią i wnioskami rejestracyjnymi należy udać się do sądu, prowadzącego wydział KRS. W trakcie rejestracji należy również dokonać opłat sądowych.

W przypadku zakładania spółki z o.o. przez Internet procedury opisane wcześniej przeprowadza się za pomocą systemu, do którego należy wcześniej się zarejestrować. W nim sporządza się umowę spółki z wykorzystaniem podanego wzorca. Następnie dokonuje się generacji dokumentacji, podpisuje się ją i przesyła do KRS, a także za pomocą systemu płatności elektronicznej opłata się koszty rejestracji.