Zakładanie spółek komandytowych w 2016 roku

Zakładanie spółek komandytowych w 2016 roku nie będzie proste. Osoby, które w tym roku wybiorą taką spółkę nie będą miały łatwo. Na szczęście zawsze można liczyć na pomoc specjalistów z naszej firmy. Pomogą oni nie tylko w założenie spółek z o.o., lecz także innych form działalności, w tym spółek komandytowych.
 
Proces zakładania spółek komandytowych trzeba rozpocząć od sporządzenia umowy spółki, która będzie określać zasady działania nowej firmy. W spółce komandytowej dokument ten musi obowiązkowo posiadać formę aktu notarialnego,  Wywołuje to obowiązek przedsiębiorcy, który musi udać się do notariusza. Następnie nie można zapomnieć o rejestracji spółki w KRS. W tym celu przedsiębiorca musi udać się do sądu prowadzącego rejestr KRS (właściwy dla siedziby spółki) i złożyć tam uprzednio sporządzone dokumenty rejestracyjne łącznie z opłatą za wpis do rejestru.
 
Zakładanie spółek komandytowych w 2016 roku z pomocą naszej firmy jest znacznie łatwiejsze. Wystarczy tylko skontaktować się z naszymi pracownikami, którzy zajmą się wszelkimi procedurami rejestracyjnymi spółki komandytowej. Zainteresowanych naszą pomocą w zakładaniu spółki komandytowej zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami.