Zakładanie spółek w Polsce dla cudzoziemca

Zakładanie spółek w Polsce dla cudzoziemca stanowi popularną usługę wśród przedsiębiorców pochodzących z zagranicy. Większość z obcokrajowców zastanawiających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce to osoby pochodzące z Rosji lub Ukrainy. Nasz kraj stanowi dla nich atrakcyjny, zachodni rynek zbytu, procedura rejestracji podmiotów gospodarczych jest jednak dla nich niezwykle kłopotliwa. Nie bez powodu więc większość z tych osób decyduje się na skorzystania z usługi, jaką jest zakładanie spółek w Polsce dla cudzoziemca.

Usługa ta stanowi dla nich często jedyną szansę na szybkie podjęcie działalności gospodarczej przy jednoczesnym pominięciu wszystkich formalności. Skorzystanie z niej zwalnia zagranicznego przedsiębiorcę z konieczności zaznajomienia się z obowiązującymi w naszym kraju przepisami prawnymi oraz konieczności znajomości języka. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na podjęcie współpracy z wyspecjalizowaną firma, zajmie się ona w jego imieniu całkowitą i kompleksową rejestracją.