Zakładanie spółek w Polsce dla obcokrajowca

Rejestracja spółki w Polsce jest niezmiernie problematyczna. Wiąże się ona z koniecznością odwiedzenia wielu urzędów w celu złożenia w nich wcześniej uzupełnionych wniosków i formularzy. Przeprowadzenie tego procesu zająć może nawet kilka tygodni. W przypadku cudzoziemców dodatkowym utrudnieniem jest bardzo często słaba znajomość języka polskiego, który na terytorium naszego państwa jest językiem urzędowym, a więc to w nim będzie sporządzona większość dokumentacji.

Aby pominąć te niedogodności osoba z zagranicy może zdecydować się na zakup gotowej spółki. Tym sposobem ograniczy swoje obowiązki do minimum jakim będzie złożenie podpisu na umowie spółki. Obowiązek ten należy dopełnić pod nadzorem notariusza oraz tłumacza przysięgłego.

Zakładanie spółek w Polsce dla obcokrajowca oferuje nasza firma. Zapewniamy gotowe podmioty gospodarcze w pełni przygotowane by natychmiast poprowadzić pod sobą działalność gospodarczą. Oznacza to, że dysponują numerami NIP, KRS i REGON, kapitałem zakładowym oraz umową.