Zakładanie spółek w Polsce dla obcokrajowców

Zakładanie spółek z o.o. przez cudzoziemca to bardzo złożona procedura, na której poprawne przeprowadzenie składa się wiele czynników. Nie każdy obcokrajowiec jest w stanie samodzielnie ją przeprowadzić, wiele wniosków osób pochodzących zza granicy zostaje odrzuconych, głównie z powodów merytorycznych związanych z samą czynnością rejestracji.

Zakładanie spółek z o.o. przez cudzoziemca wymaga od niego nie tylko znajomości języka polskiego i znajomości kolejnych etapów procedury, ale również i posiadania wielu innych umiejętności i informacji. Aby rejestracja przebiegła pomyślnie przedsiębiorca musi sporządzić umowę w formie aktu, do której opracowania konieczna jest znajomość obowiązujących przepisów i rozporządzeń, przyjętych zwyczajów polskich przedsiębiorców oraz najczęściej stosowanych i najbardziej i optymalnych rozwiązań. Sama znajomość języka Polskiego również nie wystarczy, konieczne jest również zapoznanie się ze specyficzną terminologią związaną z prowadzeniem biznesu, księgowością i podatkami. Do zamknięcia rejestracji wymagane jest również skompletowanie dokumentacji i wypełnienie formularzy i wniosków do KRS.