Zakładanie spółek z o.o. przez Internet

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jeszcze kilka lat temu wiązała się z długą i problematyczną rejestracją. Aktualnie proces ten można znacznie uprościć decydując się na jego przeprowadzenie online. Od 2012 roku na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości dostępna jest platforma w ramach której można dopełnić wszelkich formalności związanych z zarejestrowaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wystarczy jedynie uzupełnić formularz rejestracyjny odpowiednimi danymi i potwierdzić zgłoszenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź zaufanym profilem ePUAP. Program kolejno samodzielnie generuje niezbędne wnioski i wysyła do należytych urzędów.

Warto podkreślić, że platforma rejestracyjna bardzo długo była niedostępna dla cudzoziemców, gdyż wymagała wprowadzenia numeru PESEL, którym dysponują jedynie polscy obywatele. Aktualnie wymóg ten został zniesiony, dzięki czemu osoby z zagranicy również mogą uprościć rejestrację swojej działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.