Zakładanie spółki w trybie S24

Zakładanie spółki w trybie S24 jest możliwe i bardzo ułatwia życie przedsiębiorcom. Nie muszą udawać się osobiście do KRS ani do notariusza. Także opłata za wpis do Rejestru Przedsiębiorców w takim trybie jest mniejsza o około połowę. Niestety nie wszystko jest takie doskonałe. Z możliwości takiej rejestracji skorzystać mogą tylko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowe oraz jawne.

Ograniczenie co do możliwości wyboru takiej formy rejestracji spółek jest jedną wadą. Kolejną może w pewnych przypadkach stanowić obowiązek przyjęcia z góry narzuconego wzoru umowy spółki. Wzór taki zawiera wiele przepisów dotyczących spółki, lecz niektórych może zabraknąć lub nie będzie możliwości innego ich sformułowania.

Dużą zaletą zakładania spółki w trybie online jest to, że przesłane do KRS wnioski rozpatruje się w ciągu 24 godzin, znacznie szybciej niż w przypadku tradycyjnej rejestracji, gdzie trwa to co najmniej 7 dni (pod warunkiem, ża dokumenty są kompletne i poprawnie wypełnione).