Zakładanie spółki z o.o. dla cudzoziemca

Zakładanie spółki z o.o. dla cudzoziemca to usługa oferowana przez Polskie firmy, których celem jest świadczenie kompleksowej pomocy w zakresie rejestracji podmiotu gospodarczego i umożliwienie natychmiastowego wkroczenia na polski rynek przedsiębiorcom zza granicy.

Zakładanie spółki z o.o. dla cudzoziemca oferowane było do niedawana w dwóch wariantach – tradycyjnym i elektronicznym. Niedawno jednak w życie weszły przepisy, które uniemożliwiły obcokrajowcom zakładanie spółek przez internet. Dziś cudzoziemcy mogą rejestrować podmioty gospodarcze tylko i wyłącznie w sposób tradycyjny, który polega na sporządzeniu umowy spółki w formie aktu notarialnego oraz wypełnieniu i złożeniu licznych wniosków i formularzy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dopełnienie tej procedury wymaga znajomości języka polskiego oraz słownictwa związanego z rachunkowością i biznesem oraz znajomości obowiązujących przepisów prawa i przyjętych procedur.

Wszystkie czynności można jednak ominąć zlecając założenie spółki wyspecjalizowanej firmie.