Zakładanie spółki z o.o. w 2017

Z roku na rok zwiększa się liczba osób decydujących się na rozpoczęcie prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Regulacje prawne oraz mnogość ofert firm, świadczących usługi na rzecz przyszłych przedsiębiorców sprawiają, że właścicielem firmy można stać się w kilka dni, za sprawą kilku podpisów, bez konieczności zaznajamiania się z przepisami czy dopełniania jakichkolwiek formalności.

Zmiany, dotyczące zakładania spółki z o.o. w 2017 spowodują, że coraz więcej osób będzie rezygnowało z próby samodzielnego przeprowadzenia rejestracji. Zaostrzenie przepisów, szczególnie tych związanych ze zgłaszaniem spółki do rejestru płatników VAT spowodują, że założenie spółki, jeszcze częściej niż w latach poprzednich, będzie zlecane podmiotom zewnętrznym. Firmy oferujące rejestrację w imieniu Klientów przygotują umowę w formie aktu notarialnego, sporządzą i złożą wszelkie wymagane wnioski i formularze.

Wszystkich zainteresowanych możliwością rejestracji spółki z o.o. jeszcze w 2016 roku lub już w roku 2017 zapraszamy do współpracy.