Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zaczyna się od zawarcia umowy. Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych określają, że dokument ten musi mieć formę aktu notarialnego. Dlatego na tym etapie zakładania należy udać się do notariusza.

Następnie należy zebrać kapitał początkowy. Musi zostać zebrany jeszcze przed rejestracją w KRS. W Krajowym Rejestrze Sądowym dokonuje się wpisu spółki do Rejestru Przedsiębiorców. W tym celu składa się w właściwym sądzie rejestrowym wniosek o wpis z odpowiednimi załącznikami oraz odpis aktu notarialnego umowy. W sądzie należy również dokonać opłat za wpis do rejestru oraz za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Po dokonanym wpisie spółka otrzymuje osobowość prawną. Może zacząć się starać o nadanie NIP-u, REGON-u. Trzeba także zgłosić się do ZUS-u w celu zgłoszenia się do ubezpieczeń oraz do Urzędu Skarbowego, jeżeli firma będzie płatnikiem VAT-u. Przyspieszeniem i ułatwieniem zakładania spółki z o.o. może być rejestracja przez Internet lub zlecenie rejestracji przedsiębiorstwa odpowiednim firmom, takim jak My.