Zakładanie własnej działalności gospodarczej krok po kroku

Czy zastanawiałeś się może kiedykolwiek jak wygląda zakładanie własnej działalności gospodarczej od podstaw przez wnioskodawcę?

Posiadanie własnego przedsiębiorstwa to przede wszystkim prestiż i niezależność, ale także możliwość realizacji określonych marzeń i celów. Przed rozpoczęciem wykonywania czynności gospodarczych należy jednak pamiętać, aby przedsiębiorca spełnił określone warunki w postaci spisania umowy i złożenia niezbędnych wniosków do urzędów i organów.

Pierwszym i najważniejszym etapem jest sporządzenie dokumentu, który będzie stanowił statut spółki. Formularz powinien zawierać niezbędne dane – nazwę i siedzibę firmy, przedmiot działalności, wartość nominalną wkładów oraz liczbę wspólników.

Umowa może być sporządzona w formie aktu notarialnego lub przy użyciu gotowego wzorca umowy udostępnionego na portalu S24.

Jeżeli dokument został utworzony i wypełniony, to następnie wnioskodawca przesyła go do Krajowego Rejestru Sądowego i podczas oczekiwania na odpowiedź zbiera potrzebny kapitał założycielski, składa wnioski o dodatkowe wpisy m.in. do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także np. otwiera konto firmowe w banku.

Po uzyskaniu niezbędnych wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego i innych organizacji i dokonaniu obowiązkowych opłat za ogłoszenie np. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przedsiębiorca może rozpocząć prowadzenie działalności.