Zakup spółki z o.o. przez cudzoziemca

Tradycyjna rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest długa i skomplikowana. Szczególne trudności mają z nią cudzoziemcy, którzy w większości przypadków nie władają językiem polskim, który na terytorium naszego państwa jest językiem urzędowym, a więc wszelkie dokumenty oraz umowa sporządzone zostaną właśnie po polsku.
Jako, iż obcokrajowiec nie może ograniczyć tych niedogodności poprzez rejestrację online, gdyż ta dostępna jest tylko dla osób dysponujących numerem PESEL większość z nich decyduje się na zakup gotowej spółki z o.o.

Gotowa spółka to podmiot gospodarczy w pełni przygotowany, aby natychmiast poprowadzić po nim firmę, a więc dysponujący kapitałem zakładowym, odpowiednio sporządzoną umową, a także numerami NIP, KRS i REGON, które są dowodem, iż spółka otrzymała wpis do poszczególnych urzędów.
Jedyny obowiązek przyszłego właściciela podczas zakupu gotowej spółki z o.o. stanowi podpisanie jej umowy pod nadzorem notariusza, a w przypadku obcokrajowca również tłumacza przysięgłego.