Założenie działalności gospodarczej w Polsce

Założenie działalności gospodarczej może być dla wielu ciekawą alternatwą w przeciwieństwie do pracy na etacie czy przebywaniu na bezrobociu.

Jak więc przebiega założenie działalności gospodarczej w Polsce?

Proces zakładania firmy zależy od wybranej formy działalności gospodarczej. Jeżeli zdecydowaliśmy się na wybór spółki, to proces jej rejestracji będzie wyglądać inaczej, niż jeżeli chcielibyśmy prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą.

Założenie firmy w postaci spółki zaczyna się najczęściej od spisania umowy w postaci aktu notarialnego. Jest to jednak uzależnione od rodzaju spółki. Później należy zgłosić fakt założenia spółki we właściwym organie rejestrującym. Może być to Urząd Gminny lub Krajowy Rejestr Sądowy. W Gminie rejestruje się spółki cywilne, natomiast w Rejestrze Przedsiębiorców, którym zajmuje się Krajowy Rejestr Sądowy pozostałe spółki. Rejestracji tej dokonuje się w sądzie prowadzącym taki rejestr właściwym dla siedziby firmy.

Ułatwieniem dla chcących założyć swój biznes jest możliwość zakupu gotowej spółki lub zlecenie założenia jej właściwym firmą.