Założenie firmy spółki z o.o.

Ciesząca się dużą popularnością i atrakcyjnością spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Założenie spółki z o.o. to nie łatwe zadanie, jednak przynosi wiele korzyści. Osoby, które zdecydują się na to mogą liczyć na ograniczoną odpowiedzialność majątkową, co pozwoli na bezpieczniejsze prowadzenie biznesu. Dodatkowo niskie koszty założenia spółki, niewielki wymagany kapitał początkowy oraz możliwość internetowej rejestracji powodują, że założenie spółki z o.o. jest najbardziej opłacalne.

Rozpoczęcie procesu założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zaczyna się spisaniem umowy między wspólnikami. Zawiera ona najważniejsze założenia dotyczące jej funkcjonowania. Dodatkowo musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Kolejnym etapem jest rejestracja firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym. Polega on na złożeniu wniosku o wpis do rejestru wraz z wymaganymi dla danego rodzaju spółki załącznikami. Należy także uiścić opłatę za wpis oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Po dokonaniu tych czynności spółka otrzymuje osobowość prawną, która uprawnia ją do prowadzenia działalności gospodarczej.