Założenie fundacji pomoc

Działalność charytatywna zazwyczaj prowadzona jest w formie fundacji, czyli organizacji pozarządowej, której głównym zadaniem jest realizowanie celów społecznie lub gospodarczo użytecznych. Najczęściej jednostki te zajmują się:
– opieką zdrowotną,
– opieką nad zwierzętami,
– ochroną środowiska,
– kulturą,
– rozwojem nauki i oświaty,
– wychowywaniem społeczeństwa,
– troską o zabytki,
– itd.

Aby założyć fundację fundator musi sprostać licznym kwestiom formalnym. Ich dopełnienie niestety jest bardzo praco- i czasochłonne. Do założenia fundacji wymaga się ustanowienia celu, wniesienia kapitału założycielskiego, sporządzenia aktu założycielskiego i statutu, a następnie zarejestrowanie jej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na szczęście niedogodności te można w bardzo łatwy sposób zniwelować, korzystając z usług rejestracyjnych.

Nasza firma zajmuje się rejestracją fundacji, stowarzyszeń, spółek i innych form prawnych działalności. Serdecznie zapraszamy do kontaktu, podczas którego przedstawimy szczegóły oraz odpowiemy na wszelkie pytania.