Założenie prostej spółki akcyjnej Kraków

1 marca 2020 roku do Kodeksu Spółek Handlowych wprowadzony zostanie nowy typ spółki kapitałowej – prosta spółka akcyjna. Przyczyną, dla której zdecydowano się na uregulowanie P.S.A. były przede wszystkim zdiagnozowane trudności w rozpoczynaniu działalności gospodarczej, opartej o ograniczenie odpowiedzialności osób je zakładających.

Przy zgłoszeniu PSA do rejestru zastosowanie znajdą niektóre przepisy Kodeksu Spółek Handlowych odnoszące się do rejestracji spółki z o.o.:
– drobne uchybienia nie mogą powodować odmowy wpisu,
– wniosek o wpis PSA do rejestru trzeba złożyć w 6 miesięcy od zawarcia umowy spółki,
– jeśli spółki nie można już wpisać do rejestru, a dodatkowo nie można niezwłocznie zwrócić wkładów lub pokryć długów, trzeba będzie przeprowadzić jej likwidację.

PSA będzie mogła powstać również przez przekształcenie innej spółki kapitałowej. Ta forma jej utworzenia może okazać się ciekawym rozwiązaniem dla właścicieli obecnie funkcjonujących spółek z o.o. i spółek akcyjnych.