Założenie spółki dla cudzoziemca

Zakładanie spółki jest procesem bardzo skomplikowanym, a przy tym też czasochłonnym i wypełnionym masą formalności. Czynności te są bardzo problematyczne dla obywateli polskich, a co dopiero dla osób z zagranicy, bardzo często nieznającym nawet języka polskiego.

Z pomocą tym jednostkom przychodzą specjalistyczne instytucje, oferujące zakup gotowych spółek.Przygotowane przez nich podmioty są już zarejestrowane we wszystkich niezbędnych urzędach, co oznacza, że posiadają konieczne numery takie jak NIP, REGON, KRS, VAT. Dodatkowo dysponują też własnym kontem bankowym (niejednokrotnie z kapitałem zakładowym), a także wymaganą dokumentacją.

Ponadto można także zdecydować się na zakup spółki stażowej, to znaczy zarejestrowanej kilka lat wstecz, która dysponuje znacznie większymi zdolnościami kredytowymi, leasingowymi, a także ma o wiele większe szanse na pozyskanie dotacji unijnych i innych dofinansowań.

Jedynym obowiązkiem nabywcy jest podpisanie wcześniej sporządzonych dokumentów, w tym umowy w postaci aktu notarialnego u notariusza. W razie braku znajomości języka polskiego, wymagane jest również zatrudnienie tłumacza przysięgłego, gdyż polskie prawo nakazuje na sporządzanie takich dokumentów w języku urzędowym.