Założenie spółki jawnej

Spółka jawna to jedna z form spółek handlowych. Jej założenie nie wymaga posiadania dużego kapitału, a prowadzenie nie jest trudne. Forma ta jest zbliżona do spółki cywilnej, ale rozróżnia je inne uregulowanie prawne, zakres odpowiedzialności wspólników oraz sposób gromadzenia kapitału.

Na założenie spółki jawnej decydują się głównie przedsiębiorcy, zamierzający prowadzić działalność średnio kapitałochłonną oraz o nie dużych rozmiarach. Jej powstanie przebiega podobnie jak innych spółek handlowych. Pierwszym etapem jest sporządzenie umowy spółki. W przypadku tej spółki dokument ten nie musi zostać sporządzony w formie notarialnej. Jest to duże ułatwienie, mające również wpływ na koszty założenia takiej firmy (nie trzeba opłacać taksy notarialnej). Po sporządzeniu umowy wystarczy dokonać rejestracji przedsiębiorstwa w właściwym sądzie rejonowych, prowadzącym wydział KRS.

Założenie spółki jawnej jest bardzo łatwe, jednak niedoświadczonym w tej sprawie może sprawić trochę kłopotów. Dlatego też nasza firma oferuje kompleksową pomoc w jej zakładaniu.