Założenie spółki kapitałowej

Spółki komandytowe należą one do grupy spółek handlowych. Ich działanie opiera się na wykorzystaniu kapitału zarówno rzeczowego, jak i majątkowego. Do grona tego typu spółek zaliczyć można spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne.

Spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną, a zobowiązania spółki odpowiadają majątkiem spółki. Warto mieć na uwadze, że przedmiotem wkładu do spółki nie może być prawo niezbywalne bądź świadczenie pracy/usług.

Założenie spółki kapitałowej wymaga od przedsiębiorcy dużego zaangażowania i poświęcenia znacznej ilości czasu. Wypełnianie potrzebnej dokumentacji dostarczyć może problemów, w momencie, gdy nie posiadamy doświadczenia, co może przyczynić się do popełniania błędów.

Skontaktuj się z nami, poznaj szczegóły oferty i podejmij współpracę. Oferujemy zakładania zarówno spółki akcyjnej, jak i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. szerokie grono zadowolonych klientów jest gwarantem pewnego sukcesu.