Założenie spółki komandytowej

Założenie spółki komandytowej zaczyna się od spisania umowy, co jest podstawą rozpoczęcia procesu rejestracji tej formy działalności gospodarczej. Przepisy kodeksu spółek handlowych, określają że dokument ten musi być sporządzony w formie aktu notarialnego. Należy więc z nim udać się do notariusza, by tam dokonać tej procedury.

Gotowa umowa umożliwia dokonanie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W prowadzonym przez niego rejestrze przedsiębiorców, dokonuje się wpisu. Aby był dokonany należy złożyć wniosek o wpis z niezbędnymi załącznikami, wymaganymi dla tej formy spółki oraz umowę. Nie można zapomnieć o uiszczeniu opłat sądowych za wpis i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Pomimo tego, że rejestracja w KRS przebiegła pomyślnie to niestety nie jest to koniec. Aby móc działać na rynku, należy uzyskać NIP oraz REGON. Należy dokonać także zgłoszenia w ZUS-ie. Jeżeli firma będzie płatnikiem podatku VAT, musi ten fakt zgłosić do Urzędu Skarbowego.

Założenie firmy można również zlecić wyspecjalizowanemu w tym przedsiębiorstwu takim jak My, co znacznie ułatwia rozpoczęcie działalności gospodarczej.