Zarząd spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością charakteryzuje się podziałem na następujące organy: zgromadzenie wspólników, zarząd oraz radę nadzorczą lub komisję rewizyjną.
Jak przedstawia się zarząd spółki z o.o? Przede wszystkim, musi składać się on z co najmniej jednej osoby. O tym kto nim będzie, decyduje uchwała wydana przez zgromadzenie wspólników.

Kto może być w zarządzie spółki?
Na tym stanowisku znajdować się może zarówno jeden ze wspólników jak i inna osoba.

Jakie czynności może wykonywać członek zarządu spółki z o.o.?
Ma on prawo do reprezentacji spółki w czynnościach sądowych oraz pozasądowych. Czynność sądowa to na przykład reprezentacja przed sądami, natomiast pozasądowe to dla przykładu oświadczenie woli.

Obowiązkiem każdego z członków jest prowadzenie spraw spółki, można mu jednak zabronić prowadzenia interesów konkurencyjnych dla spółki oraz brania w nich udziału. Osoba z zarządu spółki musi prowadzić sprawy spółki, nie przekraczające zwykłych czynności bez uchwały zgromadzenia wspólników. W przypadku jednak, gdy chociaż jeden wspólnik się sprzeciwi, lub występują inne czynności, ustawę należy uchwalić.