Zarządzanie spółką komandytową

Zarządzanie spółką komandytową jest określone przez Kodeks Spółek Handlowych. Jego przepisy uprawniają do tego komplementariuszy. To oni mogą prowadzić sprawy spółki, reprezentować jej interesy czy podejmować najważniejsze decyzje, dotyczące zarządzania nią.

Poza komplementariuszami w spółce komandytowej spotyka się też komandytariuszy. Ci wspólnicy biorą udział w działalności spółki, poprzez wniesienie sumy komandytowej. Zyskują dzięki temu ograniczoną odpowiedzialność do wysokości tej kwoty, lecz niestety nie mają prawa zarządzać spółką.

To, że według przepisów, komandytariusze nie mogą zarządzać spółką komandytową, nie oznacza, że nie może się tak zdarzyć. Spółką komandytową mogą kierować komandytariusze, lecz tylko wtedy, gdy komplementariusze udzielą im specjalnego pozwolenia – prokury.

Udzielenie prokury, która uprawnia do prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentacji na zewnątrz nie jest na ogół dobrym pomysłem. Trzeba mieć ogromne zaufanie do tych ludzi, by można było im udzielić takiego pozwolenia.