Zasady rejestracji spółki jednoosobowej

Jedną z najczęściej wybieranych form działalności gospodarczej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto podkreślić, że może ona posiadać wielu wspólników lub stanowić podmiot jednoosobowy. Osoby, które podjęły decyzję o założeniu jednoosobowej działalności, powinny zapoznać się z zasadami rejestracji spółki.

Wyróżnić można 3 główne etapy rejestracji spółki.

  • Sporządzenie aktu założycielskiego.
  • Zgłoszenie przedsiębiorstwa do Krajowego Rejestru Sądowego.
  • Konieczność uiszczenia wkładu na rzecz pokrycia kapitału zakładowego.

Pamiętaj, że zgłaszając spółkę w sądzie rejestrowym, zobligowany jesteś do podania: swojego nazwiska i imienia; nazwy i siedziby firmy; adresu wspólnika (istnieje tylko jeden!).

Spółka jednoosobowa (podobnie jak ta posiadająca większą liczbę wspólników) posiada zarząd, który w zależności od potrzeb może być jedno lub wieloosobowy. Zadaniem tego organu jest prowadzenie i reprezentowanie spółki.

Zasady związane z rejestracją spółki, ciągle wydają Ci się obce? Nie przejmuj się i zadzwoń do nas, a specjaliści udzielą Ci wszelkich niezbędnych informacji.