Zawiązanie spółki z o.o. komandytowej

Zmniejszenie zobowiązań z tytułu podatków jest celem przedsiębiorców. Są różne metody, aby to osiągnąć. Można korzystać z ulg i odliczeń od podatków. Są jednak jeszcze inne metody, które pozwolą na obniżenie zobowiązań podatkowych.

Jedną z możliwości zmniejszenia należnego podatku dochodowego jest utworzenie spółki z o.o. komandytowej. Jest to rozwiązanie przeznaczone dla właścicieli bądź właściciela spółki z o.o., której wypracowany zysk jest podwójnie opodatkowany. Po pierwsze spółka jako osoba fizyczna musi odprowadzić podatek CIT od wypracowanego zysku. Kolejno po jego podziale między współwłaścicieli, zostaje on kolejny raz opodatkowany podatkiem dochodowym, tylko tym razem PIT. Sytuacja zdecydowanie jest niekorzystna dla właścicieli spółki z o.o.

Rozwiązaniem na opisany problem jest utworzenie spółki z o.o komandytowej. Polega to na utworzeniu spółki komandytowej, w której komplementariuszem staje się spółka z o.o., a komandytariuszami wspólnicy tej spółki, jako osoby fizyczne. Mała część zysku spółki komandytowej zostaje przekazana spółce z o.o., której zyski są podwójnie opodatkowane. Natomiast zdecydowanie większą część zysków otrzymują wspólnicy, którzy muszą odprowadzić od nich tylko podatek PIT.