Zawieszenie spółek

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku i trwa do dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej w spółce składany do KRS powinien zawierać:
– uchwałę wspólników w sprawie zawieszenia działalności spółki,
– oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników,
– oświadczenie o zatrudnieniu wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim.

Od złożenia powyższego wniosku nie jest pobierana opłata sądowa. Zawieszenie spółek nie jest też ogłaszana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W okresie zawieszenia przedsiębiorstwa nie może wykonywać działalności gospodarczej, może natomiast wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.