Zawieszenie spółki krok po kroku

Bardzo ważne z punktu widzenia zawieszenia działalności gospodarczej jest dotrzymywanie terminów. Co musisz wiedzieć decydując się na zaprzestanie spółki?
– Data złożenia wniosku jest datą jego podpisania (elektronicznie bądź w urzędzie).
– Działalność można zawiesić w dniu złożenia wniosku lub wskazać we wniosku datę przyszłą.
– Można zawiesić wykonywanie działalności na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeśli nie wznowi się jej przed upływem okresu 2 lat, wpis zostanie wykreślony z urzędu.
– Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia, jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku. Data wznowienia może być datą przyszłą.
– Na poinformowania o zaprzestaniu działalności przedsiębiorca ma 7 dni.
– Można złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie 7 dni od dnia zmiany danych.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej, może natomiast wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.