Zmiana adresu siedziby spółki z o.o.

W momencie, gdy w najbliższym czasie czeka Cię zmiana adresu spółki, czytając ten artykuł zwróć szczególną uwagę na dokumenty, jakie należy złożyć w odpowiednich urzędach.

Pierwszym dokumentem, który należy złożyć, jest wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS-Z3). Wnosi on o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości podany został wzór prawidłowo sporządzonego wniosku. Warto pamiętać o dołączeniu informacji takich jak:
adres nowego lokalu
uchwała zarządu o zmianie adresu spółki
potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Podczas procesu zmiany adresu spółki należy zawiadomić także: Urząd Skarbowy, poprzez wypełnienie formularza NIP-2; Zakład Ubezpieczeń Społecznych- formularz ZUS ZPA oraz Urząd Statystyczny- formularz RG-1.

Zmiana adresu spółki nie powiedzie się w sytuacji, gdy podpis na dokumentach złoży osoba do tego nie uprawniona. W przypadku, gdy wszystkie formularze zostaną złożone bezbłędnie, sąd wyda orzeczenie, które zostanie przesłane na dres korespondencyjny w przeciągu do maksymalnie 2 tygodni.

W celu pozyskania większej liczby informacji, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.