Zmiana danych KRS 2018

Wprowadzanie zmian w treści umowy spółki wymaga zwołania zgromadzenia wspólników, podjęcia uchwały oraz zaktualizowania danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na dokonanie ostatniej z wymiennych czynności właściciele firmy mają zaledwie 7 dni od momentu powzięcia uchwały i dopiero po rozpatrzeniu wniosku przez sąd wprowadzone zmiany stają się prawomocne.

Wniosek o zmianę danych składa się we właściwym sądzie rejestrowym, za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej. Istnieje kilka formularzy, z którym należy skorzystać w zależności od rodzaju i zakresu zmian. I tak na przykład w przypadku:
– zmiany danych podmiotu należy złożyć KRS – Z3,
– zmiany w kwestii wspólników należy złożyć KRS – ZE,
– zmiany sposobu reprezentacji należy złożyć KRS – ZK,
– zmiany w zakresie PKD należy złożyć KRS – ZM.

Wnioski właściciele mogą sporządzić samodzielni, mogą również skorzystać z usług profesjonalnego biura, które na co dzień zajmuje się zgłaszaniem zmian do KRS w imieniu przedsiębiorców.