Zmiana danych KRS 2019

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą zapewne zdają sobie sprawę, że wszelkie wprowadzane zmiany wymagają także dokonania odpowiedniego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z prawem, modyfikacje związane z przedmiotem działalności lub wspólnikami powodują powstanie skutku zmieniającego dotychczasową treść umowy spółki.

Właściciel przedsiębiorstwa w celu aktualizacji wpisu powinien sporządzić wraz z wspólnikami odpowiednią uchwałę, która zawierać będzie nowe postanowienia.

Zmiana danych KRS 2019 może być przeprowadzana elektronicznie, z użyciem gotowego wzorca formularza lub tradycyjnie. Od tego, jakie rozwiązanie wybierze przedsiębiorca zależy np. w jaki sposób sporządzana była pierwotna umowa działalności gospodarczej, czy wnioskodawca ma dostęp do elektronicznego urządzenia w postaci komputera oraz czy posiada aktywny podpis elektroniczny. Jeżeli spełnione są te warunki, to właściciel firmy może skorzystać z uproszczonej formy.

Niektórzy przedsiębiorcy nie posiadają także wiedzy, która umożliwia bezbłędne i sprawne przejście całej procedury. W związku z tym skorzystać można z pomocy podmiotów zewnętrznych, które zajmują się obsługą rejestracji oraz aktualizacji wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym.