Zmiana firmy spółki z o.o.

Nie zawsze prowadząc działalność gospodarczą, jesteśmy w stanie sami poradzić sobie z wszystkimi formalnościami. Sukces przedsiębiorstwa nie polega tylko na osiąganiu jak najwyższych przychodów ze sprzedaży. W pierwszej kolejności brać powinno się realny stan firmy, jego osiągnięcia rynkowe i zakres świadczonych usług lub sprzedawanych towarów.

Zwracając uwagę na wszystkie te podpunkty utworzyć można sprawnie funkcjonujące przedsiębiorstwo. Nie należy zapominać o stałych, bieżących aktualizacjach w Krajowym Rejestrze Sądowym. Czynności te należą do jednych z najważniejszych. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zmiany siedziby firmy, nazwy firmy i innych spraw dokonuje się na deklaracji KRS – Z3. Obowiązek sporządzenia wniosku leży w kompetencji zarządu spółki z o.o. Jednak dokonywanie aktualizacji jest naprawdę ważne, dlatego lepszym rozwiązaniem będzie doradztwo certyfikowanego biura rachunkowego, które za niewielką opłatę zajmie się wszystkimi formalnościami zgodnie z panującymi przepisami.

Potrzebujesz pomocy? Napisz do Nas bądź skontaktuj się telefonicznie!