Zmiana prezesa spółki z o.o.

Zmiany prezesa spółki z o.o. można dokonać w dwóch wypadkach:
– osobista rezygnacja
– odwołanie

Warto zaznaczyć, że dopiero po przeprowadzeniu uchwały, zatwierdzonej przez Zgromadzenie Wspólników, można odwołać jakiegokolwiek członka zarządu. Członek, który został odwołany, upoważniony jest do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników, na którym otrzyma absolutorium i prawo do udziału w przygotowaniu sprawozdań zarządu.

Jeżeli chodzi o rezygnację ze stanowiska prezesa, to całą dokumentację z tym związaną, należy złożyć Radzie Nadzorczej lub pełnomocnikowi do umów ze spółką. W momencie rezygnacji “były prezes” może jedynie tylko uczestniczyć w obradach (bez takich praw jak w momencie odwołania).

Każda zmiana wiąże się koniecznością zgłoszenia jej w KRS. W zadaniu tym pomóc może wiele firm/osób, zajmujących się tym zawodowo. Warto skorzystać z ich pomocy, by mieć pewność, że wszelkie dokumenty są uzupełnione w sposób prawidłowy.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami i uzyskaj więcej informacji w tym temacie.