Zmiana wysokości CIT

Od 1 stycznia 2017 roku zmieniła się stawka podatku dochodowego od osób prawnych CIT. Jednak zmiana ta dotyczy jedynie określonych w ustawie podmiotów. Stawka podatku została obniżona z 19% do 15% dla podmiotów nazywanych małymi podatnikami. Poprzez wprowadzenie 15-procentowej stawki CIT rząd chce wspierać rozwój małych przedsiębiorstw.

Do grupy małych podatników zalicza się przedsiębiorców, u których wartość przychodów ze sprzedaży, a także kwota należnego podatku od towarów i usług nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w przeliczeniu na walutę polską 1,2 mln euro.

Jednocześnie ze zmianą stawek CIT wszedł przepis, który ogranicza wykorzystanie niższej stawki CIT u nowych podmiotów. Podatnicy, których przedsiębiorstwa powstały w wyniku określonych operacji restrukturyzacyjnych nie będą mogli skorzystać z niższej stawki podatku.

Chciałbyś rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Oferujemy profesjonalną pomoc na każdym etapie rejestracji przedsiębiorstwa.