Zmiana wysokości CITu

1 stycznia 2017 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące stawki podatku dochodowego od osób prawnych. Stawka podatku CIT została obniżona z 19% do 15% niestety nie dla wszystkich podmiotów. Nowa stawka podatku obowiązuje tzw. małych podatników. Za małego podatnika uznaje się przedsiębiorstwo, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęło przychody ze sprzedaży wraz z należnym podatkiem od towarów i usług nieprzekraczające 1,2 mln euro w przeliczeniu na walutę polską. Rząd uważa, że ta zmiana wpłynie pozytywnie na rozwój mniejszych przedsiębiorstw.

Skorzystać z niższej stawki podatku CIT mogą również nowe przedsiębiorstwa, jednak w ograniczonych przepisami przypadkach. Przedsiębiorstwa, które powstały w wyniku określonych operacji restrukturyzacyjnych nie będą mogły korzystać z 15-procentowej stawki podatku.

Myślisz o założeniu własnej firmy? Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie rejestracji spółek. Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami w celu poznania szczegółowej oferty.