Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych w 2017

W 2017 roku szykują się spore zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych. Zmiany czekają m.in. rejestrację spółek za pomocą platformy S24. Do tej pory, aby założyć spółkę na tej platformie wymagany był zwykły e-podpis. Dotyczące tego przepisy mają zostać zaostrzone. Zamiast e-podpisu konieczne będzie posiadanie podpisu e-PUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zmiany te będą miały na celu powstrzymanie wykorzystywania danych osobowych jednostek podczas rejestracji spółki przez osoby do tego nieuprawnione.

Zmiany planowane są także w Krajowym Rejestrze Sądowym, a dokładniej w rejestrze przedsiębiorców. Obieg dokumentów będzie realizowany jedynie droga elektroniczną. Zniesiony ma zostać również obowiązek publikowania wpisów do KRS w Monitorze Gospodarczym i Sądowym.

To nie koniec zmian. Rząd planuje zmodyfikować przepisy dotyczące struktury majątkowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Planowane jest obniżenie minimalnego kapitału zakładowego oraz wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących ochrony wierzycieli.