Zmiany w procedurze rejestracji spółki przez Internet

Odkąd możliwe stało się zakładanie spółek online ministerialny system stale jest udoskonalany i modyfikowany. Rok 2017 najprawdopodobniej przyniesie polskim przedsiębiorcom kolejne zmiany w procedurze rejestracji spółki przez Internet.

Rząd postanowił podjąć działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa danych oraz wyeliminowanie przypadków nieuprawnionego zawiązywania spółek przy wykorzystywaniu cudzych danych osobowych. Trwa proces legislacyjny projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych, które w znacznej mierze skupią się na zaostrzeniu przepisów związanych z e-podpisem niezbędnym do zawiązywania spółek w systemie ministerialnym.

Do niedawna przedsiębiorcy mogli posługiwać się zwykłym podpisem elektronicznym – już niebawem przyszli właściciele firm zostaną zobowiązani do posługiwania się podpisem ePUAP lub kwalifikowanych podpisem elektronicznym co przedłoży się na zwiększenie liczby formalności jakich należy dopełnić przed przystąpieniem do procedury.

Zmiany w procedurze rejestracji spółki przez Internet już wkrótce mogą wejść w życie, aby mieć możliwość zawiązania działalności przez Internet bez konieczności spełnienia dodatkowych wymogów należy niezwłocznie do niej przystąpić.