Zmiany w rejestracji spółek w 2017

W 2017 roku założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanie się znacznie trudniejsze. Obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące rejestracji spółki. Ustawa, która ma wejść w życie ma na celu lepszą weryfikację jednostek będących podatnikami VAT, jak i tych, którzy dopiero będą się zgłaszać do rejestru VAT.

Całkowicie nową instytucją, która będzie obowiązywać jest kaucja rejestracyjna. Uiszczenie tej opłaty będzie warunkiem rejestracji spółki w rejestrze. Będzie ona dotyczyć jednostek wobec, których zaistnieje ryzyko powstania zaległości podatkowych. Ryzyko będzie stwierdzane przez naczelnika Urzędu Skarbowego. Organ ten także będzie odpowiedzialny za pobieranie tej opłaty. Kaucja rejestracyjna ma mieć charakter zabezpieczający – w razie wystąpienia zaległości podatkowych będzie miała na celu ich pokrycie. Zwrócona zostanie podatnikowi po roku w całości bądź części (w zależności czy powstały zaległości).

Organ podatkowy będzie miał możliwość odmowy rejestracji spółki w rejestrze VAT oraz będzie mógł decydować o wykreślenia podatnika z rejestru.