Związanie spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to przedsiębiorstwo, które obecnie stanowi najatrakcyjniejszą formę do prowadzenia biznesu. Osoby ją zakładające mogą bezpiecznie prowadzić w tej formie działalność, ponieważ posiadają ograniczoną odpowiedzialność. Dodatkowo spółka nie wymaga zbierania wysokiego kapitału początkowego, co ma wpływ na niskie koszty jej utworzenia.

Spółkę z o.o. mogą zawiązać zarówno pojedyncze osoby jak i kilku wspólników. Możliwość taką stwarza ta spółka oraz spółka akcyjna, której utworzenie jest jednak kosztowne. Procedura zakładania takiej firmy jest podobna w obu przypadkach. Nie wielką różnicę stanowi tylko to, że umowę sporządza jedna osoba. To ona też dokonuje rejestracji oraz posiada wszystkie udziały, poprzez których sprzedaż może pozyskać wspólników do prowadzenia interesów.

Rejestracja spółki, jest podstawą utworzenia tej spółki. Procedura ta jest dosyć trudna oraz czasochłonna. Dlatego warto osobą, chcącym ją założyć polecić, możliwość zakupu już gotowej spółki. Takie rozwiązanie ma dwie podstawowe zalety: krótszy czas rozpoczęcia działalności oraz uniknięcie samodzielnej rejestracji.