Zwolnienie ZUS w spółce z o.o.

Czy wiedziałeś, że zwolnienie ZUS w spółce z o.o. jest możliwe?

Nie każdy przedsiębiorca decydujący się na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. jest świadomy wszystkich korzyści jakie wiążą się właśnie z tą spółką. Nie każdy wie, że oprócz takich zalet jak dostępność, niski kapitał zakładowy, stosunkowo prosta procedura rejestracji czy jak sama nazwa wskazuje ograniczona odpowiedzialność, spółka z o.o. ma jeszcze jedną, zasadniczą zaletę. Zaletą o której mowa jest zwolnienie ZUS w spółce z o.o., które dotyczy tych podmiotów, w których występuje więcej niż jeden właściciel. Jeżeli więc spółka zakładana jest przez co najmniej dwóch właścicieli, zostają oni zwolnieni z opłacania składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli planowało się założenie jednoosobowego podmiotu warto rozważyć opcję przekazania kilku procent udziału któremuś z członków rodziny lub osobie zaufanej, aby nie musieć płacić ZUS. Jest to rozwiązanie proste, które pozwala zaoszczędzić bez zaburzania struktury spółki i bez dodatkowych formalności.